Skip links

Acest capitol reglementeaza relaţia legală cu societatea CRISTINA ALBU DEVELOPMENT S.R.L., care operează Site-ul pe care îl vizitaţi şi/sau prin care încheiaţi o tranzacţie online.

DEFINIŢII

Operator – Societatea CRISTINA ALBU DEVELOPMENT S.R.L.

Document – Termenii şi condiţiile expuşi în prezentul document.

Site – reprezintă domeniul albuacademy.ro

Utilizator – orice persoană care accesează acest Site sau care utilizează Serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

Conţinut – orice informaţie aflată pe Site sau disponibilă în Serviciu care poate fi vizualizată sau accesată de Utilizator prin intermediul unui echipament electronic.

Serviciu – posibilitatea unui Utilizator de a emite o comandă în scopul achiziţionării unor bunuri comercializate prin intermediul Site-ului, condiţionată de furnizarea datelor necesare preluării comenzii.

Acest Document poate suferi modificări pe parcursul timpului. Documentul trebuie recitit cu regularitate, întrucât la momentul utilizării Site-ului sau al confirmării unei expediţii, se vor aplica Termenii şi condiţiile în vigoare la acel moment.

Dacă accesaţi sau vizitaţi acest Site sau utilizaţi un Serviciu oferit prin intermediul acestui Site, se generează automat acceptarea Termenilor şi condiţiilor expuse în cele ce urmează, în afară de cazul în care pentru Serviciul respectiv există condiţii de utilizare distinct formulate. În cazul în care nu sunteţi de acord cu Termenii şi condiţiile expuşi în prezenţa, sunteţi invitaţi să părăsiţi acest Site.

Accesul dvs. şi utilizarea Site-ului nostru sunt supuse şi reglementate de toate legile şi regulamentele în materie. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal prin intermediul Site-ului nostru, vi se va solicită în mod explicit acceptul acestor termeni şi condiţii. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Site-ului nostru şi Termenilor şi Conditiior, fără nicio altă notificare prealabilă.

DISPONIBILITATE ŞI DEFECTE

Site-ul nostru nu va fi întotdeauna disponibil şi poate avea anumite erori. Acesta este furnizat de către un terț şi în măsură permisă de lege, fără garantări, condiţii sau garanţii de orice fel. Nu avem nicio obligaţie de a actualiza informaţiile de pe Site-ul nostru, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în legislaţia în vigoare. Ne rezervăm dreptul de a modifică, edita, şterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, Site-ul nostru şi/sau informaţiile, materialele, produsele şi/sau serviciile disponibile prin acesta.

PROPRIETATE ŞI DREPTURI DE AUTOR

albuacademy.ro – logo-ul și site-ul sunt mărci înregistrate ale CRISTINA ALBU DEVELOPMENT S.R.L. din Romania, nu trebuie, în niciun caz să fie utilizate în legătură cu orice produs sau serviciu care nu este legat de CRISTINA ALBU DEVELOPMENT S.R.L. .Site-ul, inclusiv tot conținutul acestuia, cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, precum și alte aspecte legate de site si respectiv de conținut, sunt protejate de regulile drepturilor de autor și alte legi de proprietate intelectuală în vigoare și reprezintă proprietatea CRISTINA ALBU DEVELOPMENT S.R.L. sau a afiliaților săi sau a furnizorilor conținutului respectiv. CRISTINA ALBU DEVELOPMENT S.R.L. (sau, după caz, licențiatul) este proprietarul întregii proprietăți intelectuale și altor drepturi de proprietate asupra sau cu privire la Site. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Site-ul și tot ce cuprinde acesta, incluzând textele, imaginile, datele, slide-urile sunt proprietatea societății sau a altor terți care dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora. În măsura în care doriți să utilizați, să preluați, să copiați ori să distribuiți o parte din Conținut, se impune sa trimiteți o solicitare in Scris pe adresa de mail: contact@albuacademy.ro, în care să precizați conținutul pe care doriți să îl utilizați, modalitatea efectivă în care intenționați să îl utilizați și scopul folosirii acestuia. În lipsa unui acord explicit din partea CRISTINA ALBU DEVELOPMENT S.R.L., orice distribuire, comunicare, copiere, expunere, reproducere, publicare, acordare de licență de folosire, creare de opere derivate, transferare sau vânzare a Conținutului va fi considerată o încălcarea a Termenilor și condițiilor precum și a drepturilor de care beneficiază titularii drepturilor de proprietare intelectuală asupra Conținutului. Orice utilizare a Conținutului fără acest acord se va considera o încălcare a acestor termeni și condiții și va atrage răspunderea legală a utilizatorului.

UTILIZAREA SITE-ULUI

Nu vi se permite să reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, retransmiteți, distribuiți sau să exploatați Site-ul, inclusiv orice parte a conținutului acestuia în orice scop, fără a obține acordul nostru scris în prealabil. Puteți utiliza Site-ul exclusiv în scop personal în vederea informării cu privire la caracteristicile bunurilor ce sunt prezentate pe Site precum și în vederea achiziționării unor astfel de bunuri prezentate pe Site.

Este interzisă utilizarea Site-ului pentru promovarea sau comercializarea pe Site a altor bunuri sau servicii decât cele prezentate de către Operator.

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are un caracter ilegal, abuziv sau orice alt material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni.

Este interzisă orice ștergere, adăugare, inserare, modificare a unor informații aflate pe Site, precum și orice încercare de a obține acces neautorizat la Site, la conturile altor utilizatori, la sisteme sau rețele de computere conectate sau la orice alte Servicii prin fraudare, decodificare de parole sau prin orice alte mijloace, inclusiv prin exploatarea unui un mijloc pus la dispoziție în mod neintenționat de către Operator.

Se interzice accesarea Site-ului ori utilizarea Serviciilor pentru a avaria, dezactiva, supraîncărca, bloca sau deteriora vreun server, rețele conectate la vreun server sau alt echipament electronic utilizat în legătură cu Site-ul. Se interzice crearea de profiluri false, cu date neadevarate sau informatii insuficinte.

Vi se permite să vă înregistrați o singură dată și să folosiți un singur cont de client. Nu vi se permite să utilizați conturile oricărui alt client înregistrat sau să furnizați părților terțe posibilitatea de a vă folosi contul. Nu vi se permite să creați conturi suplimentare cu scopul de a abuza de funcționalitatea Site-ului nostru sau a altor utilizatori sau să încercați să vă dați drept un alt utilizator.

Orice încălcare a dispozițiilor din prezenta secțiune, poate conduce la blocarea permanentă sau temporară a accesului la Site și la obligarea autorului acesteia la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat sau, bineînţeles, poate constitui infracţiune și este posibil să fiti raportaţi autorităţilor competenţe pentru astfel de acte, fără a aduce atingere altor mijloace legale disponibile pentru a ne recupera daunele suferite. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula oricând accesul la Site-ul nostru (sau părți din acesta), în special dacă noi considerăm ca este nevoie de modificari ce impun blocarea temporara a acestuia.

Pentru a crea un cont trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii:

• aveți, la data înregistrării, cel puțin 18 ani;

• vă asigurați că toate datele furnizate de dvs. sunt veridice, exacte, actualizate și complete;

• ne veți informa fără întârziere cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal prin e-mail, sau veți actualiza înregistrările dvs. în secțiunea “Contul dumneavoastră” de pe Site; și

• veți respecta această secțiune cu privire la înregistrare și Termenii de Utilizare.

Nu suntem responsabili pentru utilizarea, divulgarea sau pierderea detaliilor profilului. Puteţi accesa şi actualiza sau corecta datele de înregistrare şi informaţiile din zona “Cont ” de pe Site, dar nu puteţi actualiza sau corecta informaţiile furnizate pentru o livrare care este în desfăşurare.

Vă putem oferi posibilitatea de a vă înregistra pe Site prin intermediul unui site de social media, de exemplu Facebook. Vă rugăm să verificați Politica de Confidențialitate pentru mai multe informații.

LINK-URI CĂTRE TERŢI 

Site-ul nostru poate conţine link-uri către Site-uri operate de terţe părţi sau companii. Aceste link-uri sunt destinate să furnizeze doar informaţii suplimentare sau publicitate. Includerea pe Site-ul nostru a oricărui link către un Site al unei terţe părţi nu înseamnă că aprobăm, avizăm sau acceptăm responsabilitatea pentru acest Site al unei terţe părţi, conţinutul sau utilizarea acestuia, sau utilizarea produselor sau serviciilor puse la dispoziţie prin acesta. Vă recomandăm să consultați termenii și condițiile specifice fiecărui link înainte de a-l naviga.

LINK CĂTRE SITE 

Puteţi crea un hiperlink către Site-ul nostru de pe un alt site sau document fără acordul nostru scris în prealabil sub rezerva condiţiilor prevăzute în prezenţa secţiune şi cu respectarea drepturilor de autor şi proprietate. Site-ul nu va fi plasat pe un alt site care are un conţinut ilegal, ameninţător, defăimător, obscen, pornografic sau profanator sau care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat o infracţiune sau o încălcare a oricărei legi sau poate dauna intereselor sau reputaţiei companiei Operatorului. Link-ul nu va construi o percepţie falsă, înşelătoare, peiorativă sau ofensatoare a companiei sau serviciilor Operatorului.

Sunteţi singurul responsabil pentru site-ul pe care înseraţi un link către Site-ul nostru şi pentru orice observaţie sau impresie creată cu privire la noi sau Site-ul nostru. Sunteţi singurul responsabil pentru aducerea acestor Termeni de Utilizare în atenţia persoanelor care au acces la site-ul nostru prin intermediul link-ului. Orice persoană care se conectează la Site-ul nostru prin intermediul link-ului dvs. este obligată să respecte aceşti Termeni de Utilizare.

Ne rezervăm dreptul de a solicita oricând, pentru orice motiv, ca orice link pe care îl creaţi spre Site-ul nostru de pe un alt site sau document să fie eliminat. În acest caz, CRISTINA ALBU DEVELOPMENT S.R.L. sau oricare dintre afiliații care operează un Site, va trimite o notificare de încetare pe numele înscris menționat la înregistrarea dvs. , a numelui de domeniu a site-ului sau la orice adresă de e-mail furnizată pe site-ul dvs. La primirea unei notificări de la CRISTINA ALBU DEVELOPMENT S.R.L. veți elimina link-ul în termen de trei zile și nu veți include un link spre acesta sau un alt site al CRISTINA ALBU DEVELOPMENT S.R.L. pe site-ul dvs. sau pe site-ul unei persoane asociate cu dvs.

LIMITE PENTRU RĂSPUNDERE

CRISTINA ALBU DEVELOPMENT S.R.L. exclude orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice altă bază) care decurge din sau în legătură cu accesul sau utilizarea Site-ului sau oricărui site web cu care este legat, în măsura permisă de legislația în vigoare. Această excludere se aplică, dar nu se limitează la:

• pierderi cauzate de indisponibilitatea Site-ului sau a defectelor tehnice ale Site-ului;

• pierderea de date;

• pierderi cauzate de atacul de tip refuz serviciu, viruși sau alte materiale dăunătoare tehnologic;

Ca utilizator, sunteţi de acord să răspundeţi faţă de noi şi afiliaţii noştri pentru daune şi pierderi şi să ne despăgubiţi pe noi şi afiliaţii noştri şi să ne exoneraţi de orice altă pretenţie sau creanţă referitoare la sau care decurge din încălcarea acestor Termeni de Utilizare.

Afişarea produselor, a caracteristicilor acestora , precum şi a informaţiilor privind preţul produselor, condiţiile de livrare sau politică de retur reprezintă o propunere adresată utilizatorilor şi nu prevederi contractuale. Fără o expunere de motive , operatorul îşi rezervă dreptul de a modifica toate cele precizate mai sus, fără a notifica în vreun fel utilizatorul , chiar şi înainte de a finaliza comandă/ livrarea. Întreg conținutul acestui Site vă este oferit în forma în care se află, fără să beneficiați de nicio garanție, explicită sau implicită, cu privire la funcționarea acestuia.

Utilizarea acestui Site se realizează prin asumare de către dumneavoastră în totalitate a riscului ce decurge din această utilizare, fără că Operatorul, angajaţii sau colaboratorii acestuia, sau orice altă persoană implicată în conceperea, întreţinerea, dezvoltarea sau oferirea Site-ului să fie răspunzători pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezultă din sau în legătură cu utilizarea acestui Site.

Operatorul şi persoanele enumerate anterior nu sunt responsabili pentru nicio daună cauzată de viruşi sau alte programe informatice care ar putea să vă afecteze computerul sau alte dispozitive electronice în urma accesării sau utilizării Site-ului ori a descărcării oricărui material (informaţie, text, imagine video sau audio) de pe Site.

CRISTINA ALBU DEVELOPMENT S.R.L. îşi rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze serviciile comandate, dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de CRISTINA ALBU DEVELOPMENT S.R.L. care includ: incendii, explozii, inundaţii, condiţii meteorologice extreme, epidemii, greve, acţiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forţă majoră conform uzanţelor legii româneşti.

Preţurile afişate pe site conţin TVA.

Preţul de achiziţie tipărit pe factură va fi acelaşi cu cel afişat pe site în momentul plasării comenzii, mai puţin în cazul acordării reducerilor pentru clienţii membri, unde valoare finală va fi cea din mailul de confirmare. Ne rezervăm dreptul de a schimbă preţul serviciilor fără o notificare prealabilă. Ne asumăm răspunderea că valoarea comenzii nu se va modifica după confirmarea acesteia prin email de confirmare la adresa specificată de dumneavoastră la înregistrare.

Ne străduim să redăm cât mai exact culoarea produselor afişate pe site, însă culoarea pe care o vedeţi dumneavoastră depinde de monitorul utilizat şi de setările acestuia. Nu suntem responsabili pentru posibilele diferenţe de culoare între cele afişate pe monitorul dumneavoastră şi cele ale produselor.